Alumni Committee

Sr.No Name Organization
1. Abheek Maiti (BAJA Alumni Committee Head -2019) Gabriel India Ltd. , Anand Group
2. Neel Patel (Co- Convener, Virtual BAJASAEINDIA 2018) Sunkrishna Engineers Pvt. Ltd.

 

Sr.No Name Organization
1 Akshay Kawale AgrowSure
2 Ashish Sanjay Rai ARAI, Pune
3 Ayush Bhardwaj Varroc Engineering Pvt. Ltd.
4 B Navs Raviteja ARAI, Pune
5 C.H Bala Subrahmanyam ARAI, Pune
6 Harishankar B MRV, Chennai
7 Huzefa Kagalwala MRV, Chennai
8 Jabin Yeldo MRV, Chennai
9 Jatin Garg Honda Cars India Ltd.
10 K S Amruth General Motors, Bangalore
11 Lalith Kumar J MRV, Chennai
12 Lokesh Palla M&M Ltd, Zaheerabad
13 Mohit Garg Gabriel India Ltd. , Anand Group
14 Rohan M Dekate MRV Chennai
15 Shivam Gupta Panasonic AVC Networks India Co. Ltd, Noida
16 Shivanee Y Salvi Carmate
17 Shreyas Shastry TVS Motors Ltd.
18 Sohil Sanjay Doshi R S Engg., Ahmednagar & Eleation (Shortlisted)
19 Supriya Kawade M&M/MIQ, Nashik
20 Tushar Methi Anand Group
21 Udit Dinesh MRV, Chennai
22 Vikas R Bhamre Hero Moto Corp Ltd.